Add xkldnamhai to your contacts.

Premium feature, preview only
Log in Connect Share Compliment
Back
Like Follow Follow Connect Follow
Back
Let's Collaborate Brillant Page Awesome Work Let's Chat
Back
Log in Back

xkldnamhai

Công ty xuất khẩu lao Äá»ng Nhật Bản

xkldnamhai

xkldnamhai

Công ty xuất khẩu lao Äá»ng Nhật Bản


Nhắc đến đi Nhật làm việc là người ta nhớ đến Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản XKLDNAMHAI Human Resources
xkldnamhai

xkldnamhai
xkldnamhai

xkldnamhai


Xuất khẩu lao động là chương trình đưa người lao động từ một quốc gia này sang một quốc gia khác để làm việc kiếm tiền (đa phần là sang các quốc gia có kinh tế mạnh như Nhật Bản – quốc gia đang thiếu nhiều nguồn nhân lực lao động).

Đơn vị tiếp nhận người lao động đi xuất khẩu lao động hiện nay ở Việt Nam gồm có 2 đơn vị sau:

  • Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: vừa là đơn vị quản lý toàn bộ hoạt động XKLĐ trên cả nước, vừa là đơn vị hỗ trợ người lao động thuộc diện chính sách đi nước ngoài lao động
  • Các công ty phái cử: công ty dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực XKLĐ

Đối với chương trình đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, người lao động sẽ được làm việc dưới danh nghĩa thực tập sinh.

Xem thêm tại: https://xkldnamhai.com/xuat-khau-lao-dong-nhat-ban/