MENU

claudiavallve

enredada en la red

claudiavallve

claudiavallve

enredada en la red


Soy barcelonesa nacida en México DF por azares de la vida.


Lo mío son las técnicas de investigación cualitativas. Me gusta investigar sobre cualquier tema, pero, sobre todo, sobre todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, la inclusión social y los nuevos modelos de trabajo.

Me licencié en Derecho por la Universidad de Barcelona y, poco después, en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fui una de las primeras generaciones de Erasmus, y tuve la suerte de poder estudiar durante un año en la East London Polytechnic.

Empecé a trabajar en el 92 como investigadora social en la Fundación CIREM. He gestionado proyectos europeos en Barcelona Activa y he trabajado como Gerente de Consultoría en Nexe.

En 2006 emprendí un nuevo reto incorporándome como socia a Xarxa Consultors, una red de profesionales autónomos del ámbito de la investigación social y la consultoría.


claudiavallve.com
@claudia_vallve

Formación

1988 – 1992. Licenciatura en Sociología.UAB /East London University (programa Erasmus)


1985 – 1990. Licenciatura enDerecho. UB.

 

Experiencia

 

Desde 2006.Xarxa Consultors. Consultora asociada.

 • Dirección de proyectos de investigación social
 • Gestión de procesos de participación ciudadana.

 • Consultoría estratégica, organizativa y en RR.HH.
 • Desarrollo de materiales y herramientas deaprendizaje.

2003 - 2005

Nexe. Organizational learning solutions. Gerente de consultoría.

 • Consultoría organizacional
 • Consultoría didáctica y de estrategias de formación online
 • Consultoría en estrategias de comunicación.

2000 – 2003.  Profesional autónoma

 • Dirección de proyectos de investigación social
 • Consultoría organizacional y de formación

1998 - 1999

Barcelona Activa. Ayuntamiento de Barcelona. Técnica superior deldepartamento de Iniciativas Comunitarias.

 • Coordinación de proyectos europeos
 • Coordinación de equipos interdepartamentales
 • Difusión y comunicación de actividades

1993 –1998

Fundació Centre d’iniciatives i recerques europees a la mediterrània.(CIREM). Investigadora.

 • Investigación sobre mercado de trabajo, formaciónprofesional y continua. 
 • Gestión de proyectos europeos
 • Consultoría de recursos humanos.        

Idiomas

 • Castellano: Lengua materna
 • Catalán: Lengua materna
 • Inglés: Título de Proficency in English.
 • Francés: Nivel avanzado de expresión y comprensión.


2012.De cursos a Itinerariosformativos: Una estrategia centrada en las personas y orientada a la eficienciade sus profesionales.

IL3. Assessorament a Osakidetza(Sistema Sanitari del Pais Basc) en el disseny d’itineraris professionals perla estructuració de la seva oferta formativa.

 

2012. Assessorament didàctic per a l’Acadèmia la Oficina Europea de Patents

European Patent Academy.European Patent Office. Disseny d’estructures didàctiques i autoria de contingutsper als projectes de formació on line de la Oficina Europea de Patents IP4Innoi EQE

 

2012. Acompanyament a laxarxa de Serveis Socials de la Segarra

Consell Comarcal de la Segarra. Acompanyament a l’equip de serveissocials i capacitació per a la gestió de projectes d’intervenció social idesenvolupament comunitari.

 

2012. Concurs d’idees sobreles Portes de Collserola.

Participació en un equip multidisciplinari per aportar idees sobrela remodelació urbana de la porta de Bellesguard i la seva obertura al parc deCollserola.

 

2012. Avaluació de formacióper competències en el sector sanitari del Perú.

Acompanyament al IDEC en el disseny d’eines d’avaluació percompetències per un projecte de formació postgrau a gestors del sector sanitaridel Perú.

 

2012. Consultoria per laoptimització de la gestió municipal.

Assessorament als ajuntaments de Castellolí i Montmajor per a laimplicació de tot el personal de la corporació en la identificació participativade mesures d'optimització dels recursos municipals.

 

2011 – 2012. Aproximaciósociològica al mercat de llanes per labors.

Fil Katia. Estudi sobre els canvis en el mercat i perspectivesd’evolució futura en el sector de les llanes per labors, des d’una perspectivasociològica.

 

2005 -2012. Projecte Adapta

Diputació de Barcelona.Descripció de llocs de treball susceptibles de ser ocupats per persones amb discapacitat i baixaqualificació a diferents ajuntaments de la província de Barcelona (Cerdanyola,Granollers, Santa Coloma de Gramenet, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Badalona,Sabadell i Ripollet).

 

2011. Disseny de l’espai intranet dels Serveis Socials de la Segarra

Consell Comarcal de la Segarra.Disseny funcional i generació d’eines i continguts per incorporar en laintranet.

 

2011. Consultoria en RSC pera petites i mitjanes empreses

Consell Comarcal del VallèsOriental. Intervenció a l’empresa de mobles Casamitjana per definir, de maneraparticipativa i amb la implicació de tot el personal, noves accions i mesuresper continuar treballant de manera socialment responsable

 

2011. Consultoria organitzativa per al Departament de Controlling deVolkswagen

Nexe. Procés de consultoria pera l’ajust organitzatiu i millora de l’eficiència del Departament de Controllingde VAESA.

 

2010. Procés participatiu per a la elaboració del i pla estratègic delbenestar social de l’Alt Empordà.

Consell Comarcal de l’AltEmpordà. Impuls de la Taula de Benestar Social de l’Alt Empordà per a laelaboració d’un pla estratègic per a la inclusió social a la comarca.

 

2010. Definició dels perfils de competències de l’Escola Palcam.

Escola Palcam. Dinamització degrups de discussió amb professorat de diferents nivells educatius per tal derealitzar l’anàlisi funcional i identificar les competències professionalsrequerides per desenvolupar les tasques inherent als diferents llocs de treballde l’escola Palcam.

 

2011. Definició dels perfils de competències de l’ajuntament de Castelldefels.

Diputació de Barcelona

Dinamització de grups de discussió amb personal intern de l'ajuntament de Castelldefels per tal d'identificar les competències professionals requerides per desenvolupar les tasques inherents als llocs de trebal de l'ajuntament.


2011. Anàlisis de processos i indicadors per al Consell Comarcal de laSegarra

Consell Comarcal de la Segarra.

Implementació d’un projecte pera la millora dels processos de gestió d’atenció primària per tal d’incorporarla millora continua en la gestió interna.

 

2011. Elaboració de documentació per al Pla d’Inclusió Social de Figueres

Ajuntament de Figueres. Anàlisidocumental i elaboració de material de comunicació del Pla d’Inclusió Social deFigueres.

 

2010. Procés participatiu per a la detecció de necessitats socials a l’AltEmpordà.

Consell Comarcal de l’AltEmpordà.

Disseny i dinamització d’unprocés participatiu per a la detecció del es necessitats socials a la comarcade l’Alt Empordà

 

2010. Formació de formadors de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

IL3. Disseny i coordinació delcurs de formació selectiva per a formadors interns per l’Escola d’AdministracióPública de Catalunya. 

 

2010. Protocol d’acollida al’empresa adreçat a persones nouvingudes

Consorci per a l’ocupació delVallès Oriental. Anàlisi de bones pràctiques en empreses i elaboració d’unprotocol per a facilitar la acollida de persones immigrants a la empresa.

 

2009. Dones i representaciópolítica. Anàlisi comparatiu a nivell europeu.

Institut Català de CiènciesPolítiques i Socials (ICPS). Recerca comparativa sobre la participació de lesdones en els càrrecs de responsabilitat política en el marc dels ajuts a larecerca Dones i Representació Política convocats per l’ICPS.

 

2009 Ética y excelencia informativa. La deontologíaperiodística frente a las Expectativas de los ciudadanos.

Col·legi de Doctors iLlicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia Dinamització de set grups dediscussió i elaboració d’un informe final sobre les opinions dels ciutadans enrelació a la ètica professional dels periodistes, en el marc del projecte “Ética y excelencia informativa. La deontología periodística frente a lasExpectativas de los ciudadanos” liderat per la Facultat de Comunicació de laUniversitat Pompeu Fabra.

 

2009 L’acreditació de lescompetències professionals. Una aposta de futur

Fundació La Fàbrica Estudi, promogut per la UGT de Catalunya en elmarc del Pacte Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament del BarcelonèsNord, amb l’objectiu d’analitzar els diferents dispositius d’informació iorientació existents en el territori a fi de poder millorar els processosd’acreditació professional dels usuaris.

 

2009 Clàusules socials.

Fundació la Fàbrica. Realitzaciód’un estudi sobre la incidència de les clàusules socials que fan referència acol·lectius amb risc d’exclusió social i els sectors on tenen més incidència apartir de la anàlisi de convenis col·lectius subscrits a nivell sectorial id’empresa entre 2006 i 2008.

 

2009. Protocols de millora en laqualitat en l’assessorament lingüístic

Universitat de Barcelona,Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya,Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Girona. Realització d’entrevistesen profunditat i sessions de treball en grup per analitzar la relació entre elsserveis de llengües de les diferents universitats i els seus col·laboradors,identificar bones pràctiques i proposar possibles àmbits de millora.

 

2009. Dinamització de grupsde discussió per a elaborar l'estratègia de planificació de les polítiques del'aigua a Catalunya 

Col·legi de Doctors iLlicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia. . Assistència a la DireccióGeneral de Participació Ciutadana en la dinamització dels debats sobre laplanificació de les polítiques de l’aigua a Catalunya.

 

2009. Procés de selecció deformadors interns per a la EAPC.

IL3. Institut de FormacióContinua de la Universitat de Barcelona. Disseny i realització del procés deselecció de formadors interns per a l’Escola d’Administració Pública deCatalunya (EAPC).

 

2009. Campanya Mou-te pels teus drets

MovimentLaic i Progressista (MLP). Disseny i coordinació d’una campanya de comunicacióper a promoure el reconeixement social de l’associacionisme.

 

2009. Material per al curs sobre la “Política de selecció i integració”d’Endesa.

Nexe. Elaboració de contingutsper a un mòdul de difusió de la política de selecció i integració d’Endesa.

 

2009. Millora del rendiment.

Nexe. Anàlisi de les funcions itasques realitzades pel personal de les oficines d’atenció al ciutadà i delscomandaments de la Diputacó de Barcelona, en base a entrevistes en profunditati de grups de discussió, a fi d’elaborar un qüestionari per l’autodiagnòsticcompetencial.

 

<


2013. Monterde L. Tarrés A. Vallve C. Com som els catalans?. Materials didàctics per comprendre la societat catalana actual. Fundació Jaume Bofill. (link)

 

2013. Vallve C. Construcció i dinamització de xarxes territorials i sectorials. Revista Àmbits de política i societat. Col.legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. (link)

2011. Vallvé C. Què vol dir treballar en xarxa?.
Revista Àmbits de política i societat num. 8. Col.legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

2009.
Vallvé C.
Dones i presa de decisions.Anàlisi comparatiu de la presència de les dones en els espais de decisió política a nivell europeu. Col.leccions CiP.Institut de Ciències Polítiques i Socials. (link)

 

 

 

2009. Vallvé C. L’acreditació de les competències professionals. Una aposta de futur. Fundació la Fàbrica. (link

 

2009. Vallvé C. La responsabilitat social en l’administraciópública. Consorci per a l'ocupació del Vallès Occidental.

 

2009. Sànchez G.,Vallvé C. La incidència de la formaciócontinua en el desenvolupament professional dels treballadors. La certificació com a factor clau d’èxit. IDFO.

 

2003. Vallvé. C. Disseny de la Formació per als professionals en Participació Ciutadana. A Papers de Participació Ciutadana. Diputació de Barcelona. (link)

 

2001. Vallvé C. El Perfil Professional delResponsable Ambiental. Cóm han de ser els responsables ambientals del segleXXI?  A: EiMa. Revista delDepartament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya nº 5 – 6. 

 

1998. Caprile M., Vallvé C., Moreno D.  El mercat de treball a Catalunya.En: Salvador Giner (comp) La SocietatCatalana. Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya.

 

1996. Vallvé C., Tubert G. Optima. Unprograma de igualdad de oportunidades en las empresas. A: Actualidad(revista de la Asociación Personas y Empresas), nº 6.

 

1995. Vallvé C., Tubert G. Guía prácticapara la realización de un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en laempresa. Instituto de la Mujer. Madrid.

 

1995. Vallvé C., Tubert G. Catálogo deacciones positivas. Instituto de la Mujer. Madrid.

 

1995. Vallvé C., Tubert G. Guía para eldesarrollo de acciones positivas en la empresa Instituto de la Mujer.Madrid.

 

1995. Homs O., Joan J., Vallvé C. L’ofertaformativa i la demanda professional a la comarca del Baix Llobregat.Col·lecció Estudis Comarcals. Institut Català de Noves Professions. Barcelona.

 

 

 

1994. Kruse W., Vallvé C., Salvat R., Mendez-Vigo M. Guía del Sector Comercio. CEDEFOP. Luxemburg.

 

 

1992. Vallvé C. Japó, unarealitat construïda. Revista Avenç número 155.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2013. Cómo hacer un estudio demercado con pocos recursos. Universidad de verano de Tecnocampus.


2012 - 2013. Técnicas de recogidade información. Curso de formación interna. Diputació de Barcelona.


2012. Diseño de proyectossociales. Col.legi de Pol.litòlegs i Sociòlegs.


2012. Elaboración depresupuestos. Col.legi de Pol.litòlegs i Sociòlegs.


2011. La perspectiva de género.Concepto e implicaciones. Sesión monográfica en el Máster en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente.Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili.


2011. Técnicas cualitativas. Laentrevista en profundidad. Sesión monográfica en el Máster  profesional en Planificación Urbana ySostenibilidad. Universitat Politècnica de Catalunya.


2006- 2011. Técnicas de InvestigaciónSocial. Col.legi de Pol.litòlegs i Sociòlegs.

 

2009. Técnicas de InvestigaciónSocial. Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.


2008. 2009. Salidas profesionalesen sociología. Seminario del Màster TISA (Tècniques de Investigación SocialAplicada).

 

2008. Técnicas de InvestigaciónSocial. Nexe Organisational Solutions.


2008. Técnicas de InvestigaciónSocial. ACCEM.


2008. Métodos para evaluar las expectativasde los pacientes. Aplicación de los grupos de discusión focal.  Módulo del máster “Especialización en Gestióny Metodología de la Calidad Asistencial” (2008).


2007. Prospección de empresas parala inserción de personas con capacidad intelectual límite. Seminario. Departamentode Educación del Ayuntamiento de Viladecans.

 

2006. Técnicas de InvestigaciónSocial. Fundació Pere Tarrés.


2006. Gestión por competenciasaplicada a persones con capacidades intelectuales límite. Seminario. Diputacióde Barcelona. Organisme Autònom Flor de Maig.


2005 – 2008. Curso on line “ElABC del Mando”. Diputación de Alicante.


2003. Diseño de proyectoseuropeos. Módulo del curso de formación contínua “Gestión de Proyectos Europeos”.Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya y Fundació Bosch i Gimpera, dela Universitat de Barcelona.


2002.  Recusos para el autoempleo. Módulo del cursode Formación Ocupacional “Dones Emprenedores”. Col·legi de Politòlegs iSociòlegs de Catalunya. 


2001. Diseño de proyectoseuropeos. Curso formación ocupacional “Gestió de Projectes Europeus”. Col·legide Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

 


Contacta:

claudiavallvecid@gmail.com

 

Sígueme:

Blog personal: claudiavallve.com

Linkedin: http://es.linkedin.com/in/claudiavallve

Twitter: https://twitter.com/#!/claudia_vallve

Slideshare: http://www.slideshare.net/ClaudiaVallve
 

Mi empresa:

Web: www.xarxaconsultors.com

Blog: www.xarxaconsultors.com/blog

Canal You Tube: http://www.youtube.com/user/xarxaconsultors

 

 

 

 

 

Built with Pixelhub